Warsztaty profilaktyczne „Granice”.

W kwietniu i czerwcu 2024r. w klasie Va i Vb odbył się cykl warsztatów profilaktycznych  „Granice” prowadzonych przez p. Annę Klimek i p. Huberta Giezek edukatorów z Centrum Profilaktyki i Psychoedukacji „Progres”. Warsztaty zorganizowała wicedyrektor Iwona Więcko.

Był to program profilaktyki agresji i przemocy, w którym szczególnie zwrócono uwagę na rozpoznawanie emocji, radzenie sobie ze złością oraz wyznaczanie granic.

Cele programu było:

Uświadomienie uczniom czym są emocje, a szczególnie złość

– Zapoznanie uczniów z mechanizmem powstawania złości

– Nauczenie rozpoznawania złości u siebie i innych

–  Zapoznanie uczniów z konstruktywnymi sposobami rozładowania złości

– Nauczenie wyznaczania granic

– Nauczenie asertywnego odmawiania.

            Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, czym jest złość i jak działa ona na mózg i ciało człowieka. Edukatorzy wyjaśniali uczniom, dlaczego trudno jest opanować złość. Podczas zajęć zwrócono uwagę na to, że złość pomaga chronić swoje granice i daje energię do działania. Uświadomiono uczniom, że odczuwanie złości jest normalną reakcją, ale jednocześnie pokazano, jak wyrażać złość w sposób konstruktywny, aby nie krzywdzić siebie i innych. Uczniowie poznali sposoby na rozładowanie złości oraz techniki kontroli złości. W czasie zajęć uczniowie uczyli się wyznaczania granic oraz asertywnego mówienia ,,nie”.

Warsztaty pomagały uczniom w uczeniu się panowania nad złością i impulsywnością, po to, aby potrafili wyciszyć emocje w sytuacjach konfliktowych i by mogli właściwie zareagować.

Wicedyrektor

Iwona Więcko