Warsztaty profilaktyczne „Energo”

W dniach 6.06.2022r. i 8.06.2022r. we wszystkich  klasach V odbyły się warsztaty profilaktyczne  „Energo” prowadzone przez edukatorkę p. Katarzynę Giezek z Centrum Profilaktyki i Psychoedukacji „Progres” . Warsztaty zorganizowała pedagog Iwona Więcko. Był to program profilaktyki uzależnień, w którym szczególnie zwrócono uwagę na zapobieganie sięganiu przez dzieci i młodzieży  po e-papierosy oraz napoje energetyczne.

Cele programu było:

Promowanie zdrowego stylu życia.

-Uczenie sposobów obrony swoich postanowień wobec nacisku grupy rówieśniczej i innych osób.

-Kształtowanie postawy troski i dbałości o własne zdrowie.

– Ukazywanie wpływu uzależnienia na zmianę zachowań człowieka .

Program dostarczał uczniom  wiedzy na temat szkód ponoszonych przez osoby palące e-papierosy i pijące napoje energetyczne. Podczas warsztatów zachęcano uczniów  do zdrowego i aktywnego stylu życia.

Pedagog

Iwona Więcko