Warsztaty profilaktyczne „Cukierki”.

W dniu 16.05.2019 r. we wszystkich klasach III w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich odbyły się warsztaty profilaktyczne „Cukierki” prowadzone przez p. Adriannę Babijew edukatorkę z Centrum profilaktyki i psychoedukacji „Progres”. Warsztaty zorganizowała pedagog Iwona Więcko.

Był to program wczesnej profilaktyki oparty na bajce Agnieszki Grzelak pod tym samym tytułem.

Celem programu było:

– przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych

– kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi

– rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia

– nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych

-rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.

Program opierał się na wspólnej lekturze bajki ,,Cukierki” i pracy z dziećmi na bazie tekstu z wykorzystaniem różnych metod aktywnych. Podczas warsztatów dzieci uczyły się, co mogą zrobić, aby było mniej ofiar substancji psychoaktywnych – np. dbać o włączanie do zabaw dzieci stojących na boku, nieśmiałych i samotnych. Przestrzegano uczniów przed kontaktami z osobami nieznajomymi; a także pokazano, że personel w szkole może stanowić oparcie dla ucznia w trudnej sytuacji.

 Podczas warsztatów dzieci uczyły się współpracy i dbałości o bezpieczeństwo swoje i rówieśników.

Pedagog szkolny

Iwona Więcko