V miejsce w Polsce na Olimpiadzie z Wiedzy o Społeczeństwie

Dnia 10 maja 2022 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbył się finał Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Do etapu końcowego zakwalifikował się uczeń klasy 8c Kacper Biekieszczuk. Finał olimpiady był podzielony na dwa etapy. W pierwszym komisja sprawdzała wiedzę uczestników z zakresu politologii, socjologii i bieżącej sytuacji międzynarodowej. W drugiej części zawodnicy występowali przed komisją olimpiady, wypowiadając się na wybrane zagadnienie politologiczno-społeczne w postaci przygotowanej wcześniej prezentacji. Na prezentacje swojej wizji i użycie odpowiednich argumentów mieli 10 minut. Najlepszy w drugim etapie z liczbą 27 pkt. okazał się uczeń naszej szkoły Kacper Bekieszczuk. Ostatecznie dało to V miejsce w Polsce dla ucznia klasy 8c. Kacprowi gratulujemy tak ogromnego sukcesu i życzymy dalszych sukcesów na polu przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Opiekunem merytorycznym z ramienia szkoły był nauczyciel WOS-u Mateusz Pazgan.