Uzyskaliśmy tytuł „SZKOŁA W RUCHU”

szkolawruchuNasza szkoła, jedna z ponad 4 tys. innych również przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu i uzyskała tytuł „SZKOŁY W RUCHU”.

Jesteśmy na mapie Polski, pokazującej „Szkoły w ruchu” http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/index.php/mapa-szkol-w-ruchu

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 ROKIEM SZKOŁY W RUCHU mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.

            „Aktywność fizyczna, w tym regularne uprawianie sportu, w połączeniu ze zdrowym żywieniem, jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia na wszystkich etapach życia człowieka” – powiedział Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej otwierając spotkanie inaugurujące Rok Szkoły w Ruchu.

      W ramach podejmowanych działań na rzecz Roku Szkoły w Ruchu MEN chce zwrócić uwagę między innymi na:

–  uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia;

–  konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;

–  związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;

–  uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;

–  podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi.

Koordynatorami projektu są nauczycielki wychowania fizycznego:

pani Marta Mędrek, pani Elżbieta Pluta i pani Sylwia Wakuła.

GRATULUJEMY!!!

Zapraszamy do odwiedzania kategorii SPORT – tam znajdziecie wydarzenia sportowe odbywające się w naszej szkole: http://sp1katy.pl/category/sport/