Umowa o świadczeniu usług cateringowych i jadłospis

cateringCatering w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich

 Szanowni Państwo

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu rodziców z restauratorem w dniu 12 czerwca 2014 r. zamieszczamy wzór umowy o świadczeniu usług cateringowych.  Osoby zainteresowane wykupem obiadów dla swojego dziecka od 01 września 2014 r. proszone są o wypełnienie umowy w dwóch egzemplarzach, podpisanie jej i dostarczenie do sekretariatu szkoły  do dnia 22 sierpnia 2014 r.

Informujemy, że umowę o świadczenie usług cateringowych podpisuje zainteresowany rodzic z firmą cateringową Magdalena Kąca  właściciel Baru „ Swojak” w Smolcu przy ul. Głównej 50. Szczegóły powyższej usługi zawarte są w załączonej umowie.

Posiłki będą przywożone w atestowanych, hermetycznie zamykanych pojemnikach, a spożywane przez dzieci w przygotowanej oddzielnej sali w nowej części budynku szkolnego przy. ul. Żeromskiego.

 Dyrektor szkoły Lidia Reps

catering umowa – strona 1

catering umowa – strona 2

jadłospis