Tydzień zdrowia w świetlicy z Akademią Czystych Rąk!

W ramach upowszechniania świadomości na temat zagrożeń wynikających z braku nawyków higienicznych u dzieci w naszej świetlicy odbył się tydzień zajęć o tematyce zdrowia, a w szczególności promujący podstawowe zasady higieny rąk. Uczniowie zostali zapoznani z zagrożeniami wynikającymi z braku podstawowych nawyków higienicznych poprzez:

  • prelekcje na temat zasad higieny rąk
  • instruktażem mycia rąk
  • pogadankę przeprowadzoną przez higienistkę szkolną.

Podczas zajęć dzieci uczyły się jak prawidłowo myć ręce, poznały niektóre choroby przenoszone droga brudnych rąk – kształtowano prawidłowe nawyki higieniczne.

Edukacja w zakresie przestrzegania higieny rąk to najprostszy sposób w jaki możemy zadbać o zdrowie najmłodszych. Podczas zajęć uczniowie wykonali prace plastyczne oraz układali wierszyki i piosenki. Podczas spotkania z pielęgniarką szkolną dzieci brały aktywny udział w prowadzonej pogadance na temat zasad higieny.

W ramach „Akademii Czystych Rąk” pani Asia Palińska przekazała nam bezpłatne materiały edukacyjne, które były wykorzystywane podczas zajęć.
Akcja profilaktyczna zaowocowała u naszych uczniów. Dzieci zwracają większą uwagę na higienę rak po wyjściu z toalety, przed spożywaniem posiłków oraz po zajęciach i zabawie.

 

Galeria zdjęć ze spotkania z panią pielęgniarką!

20150218_13311520150218_133141

20150218_133508

20150218_133517