Tydzień przeciwko agresji i przemocy

mini-DSC_1308W dniu 16.03.2015r. rozpoczęły się u nas w szkole obchody „Tygodnia przeciwko agresji i przemocy.” Wszystkie klasy IV-VI uczestniczyły w warsztatach zatytułowanych „Agresji i przemocy mówimy nie!” przygotowanych przez p. Ewę Winnicką i L. Dziubczyńską-Szram. Podczas tych warsztatów uczniowie dowiedzieli się, co to jest przemoc i agresja. Poznali rodzaje i przyczyny zachowań agresywnych,
a także sposoby zapobiegania im.

Na zajęciach technicznych wykonywali znaki zakazu nawołujące do zaprzestania różnych zachowań agresywnych.

Chętni uczniowie wzięli udział w konkursie literackim pt. „To było jawne złamanie praw drugiego człowieka” i plastycznym „Stop agresji i przemocy”.

Wychowawcy klas przeprowadzili lekcje wychowawcze zgodnie z przygotowanym scenariuszem na temat „Nie wobec agresji i przemocy”. W trakcie tych zajęć uczniowie opracowywali własne propozycje kodeksu zachowań przeciwdziałających agresji i przemocy w szkole oraz poza nią, układali hasła reklamowe i wykonywali plakat o treści odrzucającej agresję lub propagującej właściwe relacje rówieśnicze, międzyludzkie np.: przyjaźń, koleżeństwo, tolerancję, współpracę, życzliwość, zrozumienie, wzajemną pomoc.

26 marca odbyło się spotkanie ze strażnikiem miejskim, który opowiedział dzieciom o niedozwolonych czynach nieletnich, bezpiecznym korzystaniu z Internetu i  cyberprzemocy.

Po spotkaniu ze strażnikiem rozpoczął się apel podsumowujący obchody „Tygodnia przeciwko agresji i przemocy”, podczas którego uczniowie prezentowali swoje plakaty i hasła reklamowe, a także znaki zakazu. Na zakończenie została również odczytana najładniejsza praca literacka. Organizatorki nagrodziły laureatów konkursów dyplomami i pamiątkowymi nagrodami, podziękowały wszystkim nauczycielom i klasom za udział w akcji.

Laureaci konkursu literackiego:

I miejsce: Oliwia Szczepanowska, kl. VIb

II miejsce: Dominika Wierzbicka, kl. IVb

III miejsce: Anna Korkuś, kl. IVa

Laureaci konkursu plastycznego:

I miejsce: Lilianna Wychowaniec, kl. VIb

II miejsce: Amelia Kamuda, kl. VIa

III miejsce: Marta Maniak, kl. IVa

 

zapraszamy do galerii zdjęć: