Szkolenie Pocztów Sztandarowych z zasad Ceremoniału Wojskowego

W dniu 7.10.2021r. uczniowie wchodzący w skład Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich  wraz z opiekunami panią Karoliną Kubalka i panią Iwoną Więcko wzięli udział w szkoleniu     z zasad Ceremoniału Wojskowego dla Pocztów Sztandarowych szkół zorganizowanym przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. Edmunda Bojanowskiego  w Henrykowie.

Projekt realizowany był pod patronatem Pana Romana Kowalczyka- Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Ks. kpt. dr Krzysztof Deja przeprowadził szkolenie dla opiekunów Pocztu Sztandarowego, podczas którego omówił następujące zagadnienia:

-Sztandar w tradycji narodowej.

– Wychowanie patriotyczne w kształtowaniu postaw współczesnej młodzieży.

– Ceremoniał szkolny – propozycje rozwiązań.

– Zachowanie pocztu sztandarowego w czasie uroczystości państwowych, szkolnych

i patriotyczno-religijnych.

Płk mgr. inż. Jan Deja oraz Ks. kpt. dr Krzysztof Deja, wraz z kadetami, przeprowadzili trening praktyczny, podczas którego uczniowie ćwiczyli podstawowe chwyty sztandaru, a także postawy, wystąpienie, marsz, zwroty, zatrzymanie i zmiany szyku pocztu sztandarowego podczas uroczystości. Szczegółowo omówiono i przećwiczono zachowanie pocztu sztandarowego w kościele podczas uroczystej Mszy Świętej.

Trening praktycznego doskonalenia zasad Ceremoniału Wojskowego pod kierunkiem doświadczonych szkoleniowców był dla uczniów cennym i wartościowym doświadczeniem. Wiedza uzyskana podczas szkolenia pomoże opiekunom w jeszcze lepszym przygotowaniu Pocztu Sztandarowego do udziału w szkolnych  oraz patriotyczno- religijnych uroczystościach. 

Pedagog

Iwona Więcko