Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo

3logo

W roku szkolnym 2007/2008 nasza szkoła przystąpiła do konkursu kuratoryjnego „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”. Pani Katarzyna Sowińska i Joanna Palińska napisały program „Nasza Bezpieczna Szkoła”, który usystematyzował działania wykonywane w placówce w związku z bezpieczeństwem uczniów.

Efektem opracowania i wdrożenia szkolnego programu pt. „Nasza Bezpieczna Szkoła” było otrzymanie certyfikatu z wyróżnieniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”.

Nasza szkoła została uznana za placówkę, która efektywnie realizowała program i podejmowała działania przyczyniające się do zmniejszenia poczucia zagrożenia uczniów.

W szkole nadal realizowanych jest szereg działań w placówce mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa uczniów.