Świetlicowe inspiracje- ekspresja plastyczna z wykorzystaniem różnych technik plastycznych

Uczniowie podczas zajęć świetlicowych tworzyli kreatywne prace rozwijające zainteresowania i uzdolnienia wykorzystując poznane techniki plastyczne m.in. kolaż, malowanie pastelami olejnymi, zabarwianie bibułą –  efekt przenikających się kolorów, biała wyklejanka na czarnym papierze. Poprzez powstałe prace plastyczne dzieci wyrażały swoje emocje i pasje.


Zespół Nauczycieli Świetlicy