ŚWIETLICA

Nasza świetlica to aktywny i radosny czas. Dzieci stale angażują się w różne kreatywne prace wymyślane przez naszych nauczycieli.