„Świąteczna Niespodzianka” dla dzieci z Domu Dziecka w Kątach Wr.

W naszej szkole kolejny raz zorganizowaliśmy akcję charytatywną „Świąteczna Niespodzianka” dla podopiecznych z Domu Dziecka w Katach Wr.

Jak co roku rodzice i uczniowie wykazali się wielką dobrocią i bezinteresownością  przekazując dla dzieci dary w postaci produktów chemicznych, środków czystości, słodyczy, artykułów spożywczych.

W dniu 22 grudnia uczniowie klasy 1a wraz z wychowawczynią udali się z wizytą do placówki, aby na ręce Pani Dyrektor Domu Dziecka złożyć życzenia świąteczne i przekazać pięknie zapakowane paczki dla potrzebujących dzieci. Wzruszeniu i podziękowaniom nie było końca, a dla naszych małych wolontariuszy czekał słodki poczęstunek i niespodzianka w postaci pracy plastycznej wykonanej przez podopieczną ośrodka.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim,  którzy zaangażowali się w tę radosną akcję podzielenia się dobrem, a tym samym przyczynili się do uśmiechu na wielu dziecięcych twarzach.

                                                                                              Magdalena Kościelna