SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE LITERACKIM

Z przyjemnością informujemy, że laureatami Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Robię krok w lepszy rok” organizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich spośród uczniów naszej szkoły zostali:  III miejsce-  MARTYNA CHOLEWA – klasa 7 d,  WYRÓŻNIENIE – JULIA WRZESZCZ – klasa 7 e.

    Warunkiem uczestnictwa w konkursie było dostarczenie szkolnemu organizatorowi (p. Katarzynie Szylar – Łęczyckiej lub p. Angelice Śmigielskiej – Cygan pracy na wskazany temat –  „Robię krok w lepszy rok”. Tematem prac mogły być np. marzenia ludzi, ich plany i nadzieje na udział   w tworzeniu lepszej przyszłości. Praca mogła mieć dowolną formę, np. opowiadania, kartki   z pamiętnika, baśni, listu, wiersza. 

Komisja oceniła nadesłane prace w oparciu o kryteria:  

•  pomysłowość i oryginalność treści,  

• inwencja twórcza autora,  

• zgodność z tematem, 

• trud włożony w samodzielne tworzenie pracy, 

• walory artystyczne, stosowanie zróżnicowanego słownictwa odpowiadającego stylistyce wypowiedzi,  

• poprawność stylistyczna, językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, estetyka zapisu.   

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

Katarzyna Szylar – Łęczycka   i Angelika Śmigielska – Cygan