Sprzątanie Świata

W piątek, 17 września  2021 roku roku, wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie Świata”.

Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Tego dnia uczniowie wraz z nauczycielami udali się w teren. Wyposażeni worki i rękawiczki ruszyli do walki o czysty teren wokół szkoły.
Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem. Efekty były zadowalające.

Renata Palińska

GALERIA ZDJĘĆ