Spotkania z Europą – SZKOCJA zajęcia z Panią Marią Kempf z MDK Fabryczna Wrocław dla klas pierwszych

W dniu 13 października 2023 r. na zdjęciach świetlicowych uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w kolejnym Spotkaniu z Europą prowadzone przez Panią Marią Kempf z MDK Fabryczna Wrocław. Na zajęciach dzieci odgadywały nazwy krajów, rozpoznawały flagi państw oraz z uwagą przysłuchiwały się historiom i zwyczajom jakie panują w Szkocji. Dużą ciekawość wzbudziła legenda o rzekomym potworze Nessie zamieszkującym szkockie jezioro Loch Ness. Na zakończenie zajęć dzieci wykonały szereg różnych zadań:- podróżowały przez całą Europę próbując z Polski dotrzeć do Portugalii pokonując skomplikowany labirynt ,- zaopiekowały się zwierzętami zagubionym w Europie i pomogły im wrócić do swoich krajów,- pomogły także wolontariuszom Europejskiego Korpusu Solidarności oczyścić las ze szkła i innych śmieci, żeby zapobiec pożarom, obrysowując workami szkodliwe rzeczy.


Za aktywny udział w zajęciach dzieci otrzymały pamiątkowe książeczki.

Zespół Nauczycieli Świetlicy