Spartakiada dla uczniów klas I-III

31 maja odbyła się w naszej szkole Spartakiada, w której uczestniczyli uczniowie klas 1-3. 

Celem Spartakiady było zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu, dostarczenie radości płynącej ze wspólnej zabawy, wdrażanie „zdrowej rywalizacji” i integrowanie zespołów klasowych.

Początek Spartakiady to  przywitanie uczestników przez panią dyrektor Beatę Zielińską, oraz rozgrzewka przy muzyce prowadzona przez panią Agnieszkę Krzyżanowską.

Następnie dzieci przystąpiły do  rywalizacji w pięciu dyscyplinach sportowych. Były to;  bieg na 60 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową, rzut woreczkiem do celu oraz  zbijanie kręgli.

Najlepsi w poszczególnych dyscyplinach zostali nagrodzeni dyplomami.

Gratulujemy sukcesów.

GALERIA ZDJĘĆ

Organizatorki: Magdalena Kościelna, Agnieszka Krzyżanowska, Alicja Szram