Sąd nad książką

sad

W dniu 9 czerwca odbył się w naszej szkole apel promujący czytelnictwo pt. „Sąd nad książką”. Przygotowali go uczniowie klasy Va i Vc oraz nauczyciele: Lucyna Dziubczyńska-Szram, Joanna Kozińska-Nyckowska i Adam Wilczyński. W spektaklu wzięli też udział uczniowie z klasy Ie.

Występujący uświadomili wszystkim oglądającym, że z czytania nie można zrezygnować. Ludzie oczytani lepiej sobie radzą w życiu, łatwiej znajdują pracę i szybciej awansują.

Kto czyta książki, dużo więcej wie. Książka daje tyle wspaniałych przeżyć, wzbogaca słownictwo, kształtuje wyobraźnię, bawi, uczy, wychowuje. Jest nieocenioną towarzyszką w samotnych chwilach. „Książka to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi, doradcę ma i przyjaciela. Pamiętajmy o tym.

zapraszamy do galerii zdjęć: