„Razem Łatwiej” – program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży

W trosce o zdrowie psychiczne naszych uczniów,  Szkoła Podstawowa nr 1 im. kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich uczestniczy w programie polityki zdrowotnej, w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego – RAZEM ŁATWIEJ.

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat, które doświadczają smutku, samotności lub są w kryzysie. Ze wsparcia skorzystają także rodzice i opiekunowie dzieci, które tej pomocy potrzebują.

Uruchomiony został specjalny numer telefonu +48 800 805 600 oraz e-mail na, który można napisać:razemlatwiej@cogitozdrowie.pl dla rodziców zaniepokojonych zachowaniem swoich dzieci oraz dla młodzieży szukającej pomocy, doświadczającej smutku, samotności czy też będącej w kryzysie psychicznym.

Zachęcamy do skorzystania z programu.