„Przyjazna szkoła” projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich – Gmina Kąty Wrocławskie

W roku szkolnym 2022/2023 w szkole będzie realizowany projekt zewnętrzny „Przyjazna szkoła”.

Dofinansowanie projektu z UE:267866,25 zł

Celem  głównym projektu jest:

„Wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy u uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Kąty Wrocławskie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół i rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w tym do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi do 31 sierpnia 2023 r.”

Koordynator projektu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka – Lidia Reps.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 1  im. Kardynała Bolesława Kominka w roku szkolnym 2022/2023 zaplanowano realizację 36 godzin zajęć koła ekologicznego dla 21 uczniów klas V-VII  oraz wycieczki edukacyjne.

Prowadzący zajęcia koła ekologicznego  i organizator wycieczek –   Lidia Reps

 Dokumentacja projektowa:

  1. Regulamin projektu
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu- załącznik nr 2 powyżej.

Informacje odnośnie projektu na stronie gminy Przyjazna szkoła

Warsztaty w Hydropolis

Zwiedzanie wystawy w Hydropolis

Wycieczka – produkcji tzw. czystej energii

Zajęcia koła ekologicznego w ramach programu przyjazna szkoła

Wycieczka edukacyjna do ZOO we Wrocławiu.

„Przyjazna szkoła” w Myśliborzu.