Projekt

8logo

Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie

 „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”

 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” .

Realizacja działań wszystkich dolnośląskich szkół uczestniczących w tym projekcie umieszczona jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego

 www.umwd.dolnyslask.pl/lider-zmian/

 

     Od września 2008 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich uruchomiony został program  „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”.

Składały się na niego trzy komplementarne ze sobą projekty, dotyczące:

– przygotowania wskazanego przez szkołę podstawową nauczyciela przyrody, w ramach Działania 9.4 POKL;

– wyposażenia szkoły podstawowej, wskazanej przez organ prowadzący, w nowoczesną pracownię przyrodniczą, w ramach Działania 7.2 RPO;

– wdrożenia w rzeczonych szkołach programów rozwojowych dotyczących  w szczególności przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, w ramach   Działania 9.1.2 POKL.

        Celem ogólnym projektu jest wyposażenie niektórych szkół w województwie dolnośląskim w nowoczesne pracownie przyrodnicze pozwalające realizować zajęcia metodami ćwiczeniowymi w kilkuosobowych zespołach uczniowskich. Dostarczony sprzęt pozwoli na przeprowadzenie większości doświadczeń uczniowskich przewidzianych w programach nauczania przyrody, wpływając na rozwój zainteresowań  i umiejętności uczniów związanych z poznawaniem i badaniem środowiska naturalnego.

Pod koniec 2007 r. zgłosiłam Szkołę Podstawową nr 1 w Kątach Wrocławskich do uczestnictwa w tym programie. Ruszyła jego realizacja. Zgodnie  z założeniami projektu oraz harmonogramem działań w drugim semestrze została uruchomiona nowoczesna pracownia przyrodnicza w naszej placówce, która jest bardzo bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy. Jednym z wymogów uczestnictwa szkoły w programie było przygotowanie odpowiedniego pomieszczenia z dostępem do mediów (woda, gaz, kanalizacja, Internet) oraz zakup mebli specjalistycznych. Wymogi te placówka spełniła, za co serdecznie dziękuję gminie, która przekazała mi stosowne środki finansowe.

      Drugim warunkiem  było napisanie  programu rozwoju placówki na lata 2009-2014 uwzględniającego doskonalenie umiejętności matematyczno – przyrodniczych uczniów na zajęciach szkolnych  i pozaszkolnych. Razem z Panią Katarzyną Sowińską napisałyśmy „Program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich”. Został on zatwierdzony przez radę pedagogiczną  pod koniec sierpnia 2009 r. Zawiera on między innymi stopniowe wprowadzanie dziennika elektronicznego i wykorzystywania platformy edukacyjnej przez nauczycieli (przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) i rodziców.

        Mam nadzieję , że wszystkie założone przez nas cele zostaną zrealizowane. Zachęcam do przeczytania programu rozwoju. Koordynatorami projektu są  Pani Lidia Reps i Katarzyna Sowińska.

 

 Dyrektor szkoły   Lidia Reps