Projekt „Razem dla bezpieczeństwa”

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole realizowany jest projekt „Razem dla bezpieczeństwa”. Celem projektu jest edukacja uczniów w zakresie bezpieczeństwa.

Koordynatorami projektu są: dyrektor szkoły p.Lidia Reps oraz pedagodzy i psycholodzy szkolni. Jest on realizowany we współpracy ze wszystkimi nauczycielami.

Projekt składa się z pięciu modułów:

  1. Bezpieczeństwo na drodze.
  2. Profilaktyka cyberprzemocy.
  3. Profilaktyka uzależnień.
  4. Promocja zdrowia. Ekologia.
  5. Profilaktyka agresji. Bezpieczeństwo podczas wakacji.

W ramach projektu podejmowane są działania wychowawcze i profilaktyczne, których celem jest poszerzenie wiedzy na temat zjawiska agresji i przemocy w świecie realnym i wirtualnym oraz rozpowszechnianie skutecznych sposobów na zapobieganie ich występowania w szkole, a także utrwalenie podstawowych wiadomości z zakresu przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze. Projekt zakłada również zwiększenie wiedzy uczniów w zakresie promocji zdrowia i ekologii.

Działania będą prowadzone we współpracy z instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa oraz rodzicami uczniów. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania wychowawcze i profilaktyczne pomogą w przeciwdziałaniu agresji i przemocy w świecie wirtualnym i realnym oraz w zwiększeniu bezpieczeństwa naszych uczniów.

Pedagog szkolny

Iwona Więcko