Projekt IGNITE – 1 spotkanie

24 lutego 2021 roku odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Projektu IGNITE. Inspiring Girls Now In Technology Evolution, czyli w wolnym tłumaczeniu – Inspirowanie Dziewczynek w Technologiach Przyszłości.

Celem projektu jest podniesienie poczucia pewności siebie dziewczynek z klas szóstych i siódmych w dziedzinach z zakresu nauk ścisłych.

Spotkanie składało się z dwóch części:

📌 W pierwszej Pani Kasia Dymnicka z Fundacja Rodziny Maciejko opowiedziała o projekcie, wyjaśniła czym jest STEAM i dlaczego warto rozwijać umiejętności z przedmiotów ścisłych.

📌 W drugiej części wolontariuszka Pani Asia Papińska poprowadziła zajęcia z biotechnologii i chemii medycznej. Na początku opowiedziała o swojej drodze edukacyjnej, ukończonych szkołach, realizowanych zagranicznych stażach w Berlinie i Londynie. Od 5 lat mieszka w Oklahoma City i pracuje w Oklahoma Medical Research Fundation. Pani Joanna Papińska w bardzo ciekawy sposób opowiedziała na czym polega praca naukowca, czym są choroby autoimmunologiczne i dlaczego została naukowcem. Pani Joanna podała uczestniczkom spotkania sporo cenny rad, odpowiedziała na pytanie „Jak odnieść sukces?

Bardzo dziękuję uczennicom (Agacie, Marice, Wiktorii, Oli, Michalinie, Martynie, Emilii i Julii) za udział w pierwszym spotkaniu projektowym.

Ekspertka Pani Joanna Papińskia przekazała dziewczynkom dwa linki i zachęciła do wykonania dodatkowego zadania, polegającego na próbie wyizolowania DNA z banana.

Klub Młodego Odkrywcy (kmo.org.pl)

Dziękuję pani Joannie Papińskiej za inspirujące wystąpienie oraz pani Katarzynie Dymnickiej i Fundacji Maciejko za możliwość realizacji projektu IGNITE.

Joanna Palińska