program ORTOGRAFFITI

certyfikatdysltlo

Nasza szkoła realizowała program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI.

ORTOGRAFFITI to kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją lub mającym trudności w nauce ortografii.

Strona internetowa: http://www.ortograffiti.pl/