Program „Bądź uważny”

100_4484W dniu 22.12.2016r. w klasie IVb przeprowadzono program „Bądź uważny” opracowany przez Policję, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze. Spotkanie zorganizowała pedagog szkolny Iwona Więcko przy współpracy z Komisariatem Policji w Kątach Wrocławskich. Starszy sierżant Dariusz Janisz oraz młodszy aspirant Kamil Piotrowski omówili podstawowe zasady postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego.

Celem programu było wyrobienie odpowiednich nawyków zachowania się dzieci i młodzieży w sytuacjach niebezpiecznych. Szkolenie obejmowało cztery zagadnienia: eksplozję bomby, strzelaninę, wzięcie zakładników i znalezienie podejrzanego pakunku

  Podstawowe zasady postępowania:

 – Gdy usłyszysz strzelaninę – szukaj schronienia, które będzie jak najbliżej miejsca, w którym jesteś. Ukryj się tak, być był niewidoczny dla strzelającego np. w szafie, za przewróconym biurkiem lub za samochodem. Wycisz komórkę. Nie wychodź z niego dopóki nie zobaczysz większej liczby policjantów. Jeśli takiego nie ma, połóż nie nieruchomo na ziemi. Zamknij oczy. Jeśli zadzwoni telefon, pod żadnym pozorem go nie odbieraj ani nie wyciszaj – niech dzwoni;

– Gdy w pobliżu Ciebie wybuchnie bomba – uciekaj jak najdalej od źródła eksplozji i znajdź schronienie w bezpiecznej odległości, najlepiej za jakimś budynkiem. Pamiętaj, że może być więcej niż jeden wybuch. Powiadom służby pod nr 112;

– Gdy zostaniesz zakładnikiem – nie bądź bohaterem! Bezwzględnie wykonuj wszystkie polecenia terrorystów, podporządkuj się im, staraj się nie rzucać w oczy. Wykorzystuj każdą okazję, by wypić wodę lub wyjść do toalety – nie wiadomo kiedy znów będziesz mógł to zrobić. Jeśli nie udało ci się uciec na samym początku, później już nie próbuj uciekać. Staraj się też usiąść czy stać blisko schronienia, np. przy biurkach, regałach czy np. materacach na sali gimnastycznej;

Gdy w miejscu publicznym zauważysz podejrzany pakunek – natychmiast powiadom dorosłego, pod żadnym pozorem go nie ruszaj, ani nie zaglądaj do niego, by sprawdzić co jest w środku. Nie bierz też żadnych plecaków od obcych „do potrzymania” ani popilnowania.

 

Podczas spotkania uczniowie otrzymali ulotki na temat zasad postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego.

 

Pedagog szkolny

Iwona Więcko

zapraszamy do galerii zdjęć