Profilaktyka 2012/2013

Profilaktyka 2012/2013

Spektakl profilaktyczny dla uczniów klas IV-VI pt. „Światełko w tunelu”

p35

W dniu 13.11.2012 r. odbył się spektakl profilaktyczny pt. „Światełko w tunelu” dla uczniów klas IV-VI wystawiane przez Teatr „Kurtyna” z Krakowa. W przedstawieniu poruszono problem przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży. Była to historia chłopca, który doświadczał przemocy w domu ze strony swojego ojca, a następnie przenosił swoją złość i agresję na kolegów. Bił ich, wyłudzał pieniądze, był również niegrzeczny w stosunku do nauczycieli. Kiedy pojawiły się u niego problemy z nauką, chłopiec sięgnął po papierosy i alkohol. Jego kłopoty i zmianę zachowania zauważył wychowawca klasy, który przełamując nieufność chłopca starał się mu pomóc. Po spektaklu aktorzy przeprowadzili z uczniami prelekcję na temat przemocy, agresji i uzależnień. Zwrócono szczególną uwagę na to, jak reagować na przejawy agresji i uświadomiono dzieciom, że ilekroć mają problemy, których sami nie są w stanie rozwiązać, zawsze mogą liczyć  na pomoc dorosłych.

Spotkanie z policjantem.

p36

Policjant przypomniał zasady ruchu drogowego, zwracał uwagę na bezpieczną drogę do szkoły i domu. Policjant przestrzegał uczniów  przed  niebezpieczeństwami  wynikającymi  z  nieodpowiedniego korzystania z komputera, a szczególnie Internetu; przekazywaniem  informacji  o  sobie  i  swojej  rodzinie  osobom  obcym. Opowiedział o właściwym wykorzystywaniu numerów alarmowych.

 

 

Przedstawienie profilaktyczne „Przygody Kubusia”

p37

W dniu 25.02.2013r. w naszej szkole odbyło się przedstawienie profilaktyczne pt ,,Przygody Kubusia” wystawiane przez Teatr ,,Kurtyna ” z Krakowa i adresowane do uczniów klas I-III. W spektaklu poruszono temat higieny jamy ustnej  i konieczności systematycznego dbania o zęby przez dzieci. Zwrócono również uwagę na zdrowe odżywianie i na to co powinny jeść, a czego powinny unikać dzieci. Przypomniano także uczniom, jak ważne jest dostosowanie odpowiedniego ubioru w zależności od pory roku i panujących warunków atmosferycznych, by unikać przeziębienia. W przedstawieniu zachęcano dzieci do zdrowego stylu życia i dokonywania mądrych wyborów.

„Światowy Dzień Bez Papierosa”

p38

W ramach Światowego Dnia Bez Papierosa pedagog szkolny Iwona Więcko przygotowała gazetkę na temat szkodliwości palenia, która została wystawiona w holu szkoły. W klasie IV b pedagog zorganizowała konkurs plastyczny „Nie pal przy mnie proszę”, a w klasach VI przeprowadziła lekcję na temat „Dbam o swoje zdrowie- nie palę”. Pedagog przygotowała również prezentację multimedialną dla rodziców o szkodliwości palenia oraz wpływie dymu nikotynowego na dzieci. W klasach II i III został zrealizowany program edukacji antynikotynowej „Nie pal przy mnie proszę”. Celem programu było kształtowanie wśród dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, wykształcenie postaw obrony przed biernym paleniem oraz nauczenie dzieci, jak radzić sobie w sytuacjach, gdy ich zdrowie jest zagrożone. Podjęte działania miały na celu promocję zdrowego stylu życia wolnego od nałogów.