Profilaktyka 2008/2009

Profilaktyka 2008/2009

Zajęcia profilaktyczne ze strażnikiem miejskim i policjantem

p8

Nauczycielka kl. Ib p. Alicja Łęgocka – Drab zorganizowała cykl spotkań uczniów ze strażnikiem miejskim i policjantem. Temat zajęć dotyczył bezpieczeństwa dzieci w domu, szkole i w drodze do szkoły.  Uczniowie  bardzo  aktywnie  uczestniczyli w lekcjach, a na zakończenie pogadanki otrzymali upominki.

 

 

 

Kieruj na trzeźwo! Uruchom swój umysł!

p9

25 maja, w ramach programu „Zachowaj trzeźwy umysł”, pedagog szkolny p. Iwona Więcko przy współpracy z Komisariatem Policji w Kątach Wrocławskich, zorganizowała akcję dla kierowców pod takim  samym tytułem. W akcji pomagały uczennice z klasy Va i Vc.

 

 

 

Próbny alarm ewakuacyjny

p10

10 czerwca odbył się próbny alarm ewakuacyjny. Całej akcji przyglądał się kapitan dolnośląskiej straży  pożarnej  p. Zdzisław  Szatkowski  oraz  dyrekcja szkoły. Ewakuacja uczniów i wszystkich pracowników  przebiegła bardzo sprawnie.

 

 

 

 

Program profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

p11

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to realizowana od 2002 r. ogólnopolska akcja podejmująca problemy  profilaktyki  uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest  promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu  patologii,  szczególnie  picia  alkoholu,  zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Koordynatorem tego programu jest pedagog szkolny p. Iwona Więcko.

 

Akcja profilaktyczna „Światowy Dzień Bez Papierosa”

p12

W ramach tej akcji, uczniowie klasy Va i Vc przygotowali plakaty  propagujące  zgubne  działanie nikotyny, wyrażając tym samym swój protest przeciwko paleniu.

Akcję przygotowała i nadzorowała p. Iwona Więcko