Pracownicy

 • Jadwiga Kuriata – sekretarz szkoły
 • Joanna Pietrus- Majchrzak – sekretarka
 • Dorota Krawiec – pielęgniarka szkolna
 • Krystyna Wychowaniec – pracownik obsługi – woźna
 • Alicja Woroniuch – pracownik obsługi – woźna
 • Zbigniew Pawlaczyk – pracownik obsługi – konserwator
 • Stanisław Bagiński – pracownik obsługi – konserwator
 • Elżbieta Kozak – pracownik obsługi – sprzątaczka
 • Katarzyna Malinowska – pracownik obsługi – wydawanie obiadów
 • Anna Olszewska  – pracownik obsługi –sprzątaczka
 • Małgorzata Rychlik – pracownik obsługi – sprzątaczka
 • Anna Korczak – pracownik obsługi – sprzątaczka