Podziękowanie dla rodziców

podziękowanieDyrekcja, grono pedagogiczne oraz pracownicy administracji i obsługi

składają Radzie Rodziców

serdeczne podziękowania za pamięć i życzenia

dla wszystkich pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dyrektor szkoły Lidia Reps