Podziękowanie dla Rady Rodziców

Podziękowania dla Rady Rodziców działającej przy naszej szkole w roku szkolnym 2019/2020.