Podsumowanie zbiórki karmy i artykułów dla zwierząt

3 kwietnia zakończyła się organizowana w naszej szkole zbiórka karmy i artykułów dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ślazowej we Wrocławiu. 

Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału na rzecz pomocy zwierzętom. Organizatorem i koordynatorem akcji była klasa 3a wraz z wychowawczynią Małgorzatą Kuras. 

Zwieńczeniem naszej akcji był kiermasz wielkanocnych wypieków, który pozwolił nam przekazać aż 2.776 zł na rzecz Ekostraży- organizacji, która ratuje życie chorym i rannym zwierzętom. 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom za tak duże zaangażowanie.