Podsumowanie projektu „W kosmos z klasą. Jakie tajemnice kryje wszechświat?”

We wrześniu uczniowie klasy IIc rozpoczęli zajęcia w ramach projektu „W kosmos z klasą. Jakie tajemnice kryje wszechświat?”.

W II semestrze podczas zajęć w klasie dzieci za pomocą doświadczeń sprawdzały, dlaczego jabłko upada na ziemię i czy gwiazdy naprawdę spadają? Ile kosztuje lot międzyplanetarny?

W szukaniu odpowiedzi na to pytanie pomocą służyli naukowcy Uniwersytetu Dzieci, którzy za pomocą filmów edukacyjnych opowiadali o skomplikowanych i jednocześnie bardzo ciekawych zjawiskach zachodzących w kosmosie.

Organizacja wyprawy kosmicznej to olbrzymie przedsięwzięcie. Oprócz budowy rakiety, produkcji kombinezonów, zapewnienia specjalnego pożywienia czy narzędzi badawczych, trzeba też wygospodarować środki na wieloletnie specjalistyczne szkolenie przyszłych astronautów czy utrzymanie obsługi naziemnej lotu.

Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z podstawowymi pojęciami związanymi z planowaniem budżetu projektu. Dzieci, w podziale na zespoły wzięły udział w grze symulacyjnej, w ramach której zorganizowały lot międzyplanetarny i zaplanowały jego finansowanie. Uczniowie musieli zabezpieczyć środki na budowę rakiety, zapewnić jej obsługę i wyposażenie niezbędne do wykonania zleconych badań w kosmosie. 

W trakcie zabawy i planowania wydatków wielką radość sprawiło  dofinansowanie od sponsora. Niestety uczniowie przekonali się również, jak ważne jest zabezpieczenie środków na ewentualny kryzys, który pojawił się pod koniec planowania budżetu.  Wszystkie, bardzo skomplikowane obliczenia dzieci wykonywały z użyciem kalkulatorów.

Zajęcia uzupełnił film edukacyjny, w którym astronom z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opowiedział o tym, jak wyglądają profesjonalne przygotowania do wyprawy kosmicznej.

Zadanie zakończyło się sukcesem i dzieci mogły przystąpić do budowy prototypu  rakiet kosmicznych oraz  sprawdzić, czy rzeczywiście uniosą się one  w przestrzeń powietrzną, obserwując przy tym działanie III zasady Newtona.

Zabawa sprawiła uczniom wiele radości, wszystkie rakiety wzbiły się w górę!

Na zakończenie projektu uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.