Podsumowanie Projektu „Razem dla bezpieczeństwa”.

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole realizowany był projekt „Razem  dla bezpieczeństwa”. Celem projektu była edukacja uczniów w zakresie bezpieczeństwa. Autorami projektu była dyrektor Lidia Reps i pedagog Iwona Więcko. Koordynatorami projektu były: p.Iwona Więcko i p. Małgorzata Miziak. Projekt realizowany był we współpracy ze wszystkimi nauczycielami.

Projekt składał się z pięciu modułów:

  1. Bezpieczeństwo na drodze.
  2. Profilaktyka cyberprzemocy.
  3. Profilaktyka uzależnień.
  4. Promocja zdrowia. Ekologia.
  5. Profilaktyka agresji. Bezpieczeństwo podczas wakacji.

W ramach projektu podejmowane były działania wychowawcze i profilaktyczne, których celem było poszerzenie wiedzy na temat zjawiska agresji i przemocy w świecie realnym i wirtualnym oraz rozpowszechnianie skutecznych sposobów na zapobieganie ich występowania w szkole, a także utrwalenie podstawowych wiadomości z zakresu przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze. Projekt zakładał również zwiększenie wiedzy uczniów w zakresie promocji zdrowia i ekologii.

Projekt realizowany był we współpracy z instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania wychowawcze i profilaktyczne pomogły w przeciwdziałaniu agresji i przemocy w świecie wirtualnym i realnym  oraz zwiększyły poczucie bezpieczeństwa naszych uczniów.

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

Pedagog szkolny

Iwona Więcko