Podsumowanie Projektu „Kardynał Bolesław Kominek- patron szkoły i przewodnik po świecie wartości”.

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole realizowany był projekt „Kardynał Bolesław Kominek- patron szkoły i przewodnik po świecie wartości”. Projekt opracowała pedagog Iwona Więcko. Koordynatorami projektu były: p.Iwona Więcko, p.Karolina Kubalka, p.Alicja Łęgocka- Drab i p.Renata Palińska. Był on  realizowany we współpracy ze wszystkimi nauczycielami.

Celem projektu było wskazanie uczniom uniwersalnych wartości stanowiących podstawę życia w społeczeństwie,  upamiętnienie Kardynała Bolesława Kominka w 10 rocznicę nadania imienia szkole oraz kształtowanie szacunku                   do wartości, symboli  i tradycji narodowych.

            Projekt składał się z następujących modułów, podczas których realizowano treści dotyczące poszczególnych wartości:

  1. Współpraca  i solidarność.
  2. Odwaga i patriotyzm.
  3. Altruizm i ofiarność. (bezinteresowność, filantropia, wolontariat).
  4. Życzliwość i serdeczność.
  5. Szacunek (dla osób i tradycji).
  6. Otwartość i tolerancja.

Projekt zakładał organizowanie wystaw tematycznych i podejmowanie działań wychowawczych, które miały pomóc w rozwijaniu postaw patriotycznych i społecznych uczniów oraz wprowadzeniu uczniów w świat wartości.

Realizowany projekt był wsparciem w wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka.

PREZENTACJA

Pedagog szkolny

Iwona Więcko