Podsumowanie Projektu ,,BohaterON w Twojej szkole”.

W listopadzie 2021r. w klasie VIIb realizowano Projekt ,,BohaterON w Twojej szkole”. Projekt był częścią ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej ,,BohaterON –włącz historię!” Kampania miała na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.

Koordynatorem projektu była pedagog Iwona Więcko. Był on realizowany we współpracy z panią Małgorzatą Susłowicz- wychowawczynią klasy VIIb.

Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów na temat Powstania Warszawskiego.

Uczniowie zostali zapoznani z celem akcji ,,BohaterON w Twojej Szkole”   oraz z biogramami Powstańców Warszawskich. Pedagog Iwona Więcko przeprowadziła   w klasie VIIb lekcję na temat ,, ,,Mały” roznosiciel nadziei”. Podczas zajęć pedagog przeprowadziła pogadankę na temat Powstania Warszawskiego oraz dyskusję na temat ,,Kim jest bohater?”. W ramach podsumowania projektu uczniowie wykonali kartki dla Powstańców Warszawskich, które zostały przesłane bohaterom walczącym o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.

Realizowany projekt był wsparciem w wychowaniu patriotycznym młodzieży.  Jego celem było wzmacnianie poczucie tożsamości narodowej, krzewienie postaw patriotycznych oraz budowanie wrażliwości społecznej.

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

Pedagog

Iwona Więcko