Podsumowanie programu Bezpieczna Jedynka

dyplom bezpieczny dolnoslazak

Szkolny program „Bezpieczna Jedynka” realizowany był w ramach projektu „Bezpieczny Dolnoślązak”. Realizacja działań rozpoczęła się we wrześniu i objęła wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły, rodziców oraz dzieci z zaprzyjaźnionych placówek, zaproszonych  do udziału w różnych formach działań.

Nasze zadania realizowaliśmy w następujących obszarach:

  1. Bezpieczeństwo w Internecie.
  2. Pierwsza pomoc.
  3. Bezpieczeństwo na drodze.
  4. Bezpieczny wypoczynek.
  5. Zagrożenia bezpieczeństwa w sytuacjach niespodziewanych.
  6. Problematyka uzależnień.
  7. Bezpieczne środowisko.
  8. Terroryzm.

Przez cały okres trwania programu publikowane były relacje z imprez, apeli, projektów. W kwietniu lider programu Iwona Gidzińska dokonała podsumowania zadań. W trakcie organizowanych zajęć, wycieczek i warsztatów nasi uczniowie wykazali się doskonałą wiedzą i umiejętnościami z zakresu bezpieczeństwa. Policjanci, strażacy, ratownicy GOPR-u, WOPR-u, pracownicy pogotowia ratunkowego oraz wielu innych specjalistów służb specjalistycznych pokazali dzieciom, jak zadbać o bezpieczeństwo własne i innych osób.

8 czerwca otrzymaliśmy dyplom udziału w programie,

który został wydany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

dyplom bezpieczny dolnoslazak