Podsumowanie konkursu „Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów”

W okresie od 14 listopada  2016 r.  do 14 maja 2017 r. świetlica szkolna uczestniczyła w przeprowadzonym przez Studium Prawa Europejskiego Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą „Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów”.

Celem konkursu było wspieranie działań kształtujących zachowania prospołeczne uczniów.

W ramach udziału w konkursie zrealizowaliśmy  następujące zadania:

  1. Konkurs plastyczny „Pomocna dłoń”,
  2. Pogadanka „Jestem tolerancyjny”,
  3. Przeprowadzenie „Dnia wolontariusza w świetlicy szkolnej”,
  4. Działania pod hasłem „Chrońmy środowisko”,
  5. Zorganizowanie akcji „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”.

Nagrodą za udział w konkursie i wykonanie wszystkich zadań przewidzianych regulaminem konkursu było otrzymanie certyfikatu „Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów”.

Dziękujemy wszystkim uczniom za aktywny udział w konkursie.

 

 Wychowawcy świetlicy