Poczet sztandarowy w roku szkolnym 2020/2021

Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących jest jedną z najważniejszych funkcji w karierze uczniowskiej.

W tym roku szkolnym w skład pocztów wchodzą następujący uczniowie:

Poczet główny:

Michał Witaszek

 Aleksandra Szram

Łucja Iwaniczek

*

Poczet rezerwowy:

Dominik Pawłowski

Karolina Woźniak

Daria Wilczyńska