Poczet sztandarowy w roku szkolnym 2019/2020

Skład pocztu sztandarowego w roku szkolnym 2019/2020

Marcin Walenciak

Zuzanna Bieszczad

Martyna Rybczyńska

***

Michał Walenciak

Karolina Moczkodan

Karolina Bagińska

Opiekunowie pocztu sztandarowego: p . Iwona Więcko i p. Karolina Kubalka.