Poczet sztandarowy w roku szkolnym 2011/2012

Skład pocztu sztandarowego w roku szkolnym 2011/2012

poczet2011

Michał Szachniewicz

Ewelina Winnicka

Laura Piśniakowska

***

Ireneusz Szymański

Natalia Ostrowska

Marta Piotrowicz

Opiekunowie pocztu sztandarowego: p . Iwona Więcko i p. Karolina Kubalka.