Pasowanie na Ucznia

dscn5832

20 października 2016 roku miało miejsce bardzo ważne wydarzenie – pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów naszej szkoły.

Uroczystość uświetnili zaproszeni goście, licznie zgromadzeni rodzice oraz uczniowie starszych klas z wychowawcami.

Pierwszoklasistów powitali koledzy z klasy III b i III c, którzy pod kierunkiem wychowawczyń: p. Alicji Ostapiuk oraz p. Anity Sudoł, zaprezentowali występ artystyczny. Zanim nastąpiła podniosła chwila pasowania, uczniowie klas pierwszych wykazali się umiejętnościami artystycznymi. Wychowankowie przez dłuższy czas w klasach przygotowywali część artystyczną i  z zapałem pokazali ją zebranym rodzicom, uczniom i nauczycielom. Udowodnili, że potrafią śpiewać, tańczyć i recytować wiersze.

W dalszej kolejności przystąpiono do aktu ślubowania na sztandar szkoły.  Pan Burmistrz Antoni Kopeć pasował każde dziecko na ucznia klasy pierwszej. Na zakończenie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz legitymacje szkolne.

Życzymy, aby święto pierwszoklasistów jakim jest Pasowanie na Ucznia na długo pozostało w  pamięci dzieci i było dobrym początkiem na drodze edukacji szkolnej.

galeria zdjęć