Orzeł Biały

orzelKomisja Heraldystyczna podjęła uchwałę w sprawie obecności Orła Białego na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do używania jego wizerunku.

poniżej załączniki:

Dyrektorzy szkół – list Pani Minister – godło RP na stronach internetowych

uchwała komisji Heraldycznej-Orzeł Biały- strony internetowe