Ogólnopolski projekt (Nie)zwykła matematyka

Mamy przyjemność poinformować, że w tym roku nasza szkoła dołączyła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,(Nie)zwykła matematyka”. W trakcie całego roku szkolnego uczniowie klasy 7A, 7B, 8A, 8B i 8E będą mogli wziąć udział w ciekawych matematycznych przedsięwzięciach.

Celem projektu jest kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów, rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Realizując zadania projektowe uczniowie będą mogli zobaczyć związek matematyki z życiem codziennym oraz ćwiczyć sprawność rachunkową, kreatywność, współpracę w grupie, wyobraźnię geometryczną, myślenie logiczne.

Regulamin projektu

Zadania projektowe

Projekt realizowany będzie pod opieką Pani Joanny Palińskiej.