Ogólnopolski program antynikotynowy „Nie pal przy mnie, proszę”.

W szkole realizowany jest ogólnopolski program antynikotynowy „Nie pal przy mnie, proszę”, który adresowany jest do uczniów klas I-III.

W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia. Ma on charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Uczniowie klas III w ramach pięciu zajęć warsztatowych dowiedzieli się:

1. Co to jest zdrowie?

2. Od czego zależy nasze zdrowie?

3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?

4. Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?

5. Nie pal przy mnie proszę!

Zajęcia rozpoczęły się pogadanką z uczniami na temat zdrowego trybu życia. Na zajęciach edukacyjnych dzieci z klas III poznały główną bohaterkę programu ,,Nie pal przy mnie proszę” – wiewiórkę Wikę, która towarzyszyła im na zajęciach. Korzystały z kart pracy zawartych w materiałach programowych. Dzieci kolorowały wiewiórkę Wiki, która propaguje treści związane ze zdrowym stylem życia. Uczniowie przygotowywali gazetki klasowe o tematyce antynikotynowej, opowiadali historyjki obrazkowe o tematyce związanej ze zdrowiem.

Dzieci uporządkowały i poszerzyły wiadomości na temat zdrowia, uświadomiły sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, poznały sposoby zachowań w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy.

Iwona Gidzińska