Ogólnopolska Olimpiada o Świętym Maksymilianie

mini-IMG_1122

       W roku szkolnym 2015/2016 odbyła się X Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o Świętym Maksymilianie. Organizatorem tego konkursu byli: Klasztor Ojców Franciszkanów z siedzibą w Siedlcach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych z siedzibą w Warszawie, Prowincja Świętego Maksymiliana Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku, Prowincja Świętego Antoniego i Błogosławionego Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych z siedzibą w Krakowie.

            Święty Maksymilian Kolbe to człowiek, który pozostał w dziejach Kościoła w Polsce jako jedna z najpiękniejszych postaci. W swoim życiu spełnił słowa Chrystusa: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Poświęcił swoje życie za pana Franciszka Gajowniczka w obozie koncentracyjnym. Aby nasi uczniowie mogli lepiej przyjrzeć się życiu i działalności ojca Maksymiliana, zachęciłem ich do wzięcia udziału w wyżej wymienionej olimpiadzie. Zadaniem katechizowanych miało być wykonanie pracy plastycznej na temat: „Święty Maksymilian wstępuje do zakonu” ilustrującej fragment z książki Marii Kączkowskiej „Ojciec Kolbe”. Pracę należało wykonać w formacie A3 w jednej z technik: akwarela, kredka, pastele, węgiel lub techniką mieszaną. Wyniki olimpiady zostały ogłoszone 16 listopada 2015 roku na stronie internetowej www.olimpiada.franciszkanie.pl. Cieszy mnie fakt, że spośród 44 prac wykonanych przez uczniów szkół podstawowych w całej Polsce komisja wyróżniła 2 prace uczniów naszej szkoły: Konrada i Bartosza Szydłowskiego z klasy IV, którzy wykonali pracę techniką mieszaną.

            Myślę, że udział w takich przedsięwzięciach przynosi wiele satysfakcji dzieciom, które poszerzają swoją wiedzę i prezentują zdolności. Konradowi i Bartoszowi gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

 

Adam Wilczyński – nauczyciel religii

mini-IMG_1123