Ogłoszenie wyników piętnastej edycji Gminnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie.

Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni, uzdolnień młodych ludzi, pogłębianie wiedzy i motywowanie ich do szukania własnej, twórczej drogi. Prace konkursowe zostały ocenione na dwóch poziomach: klasy 4-6 i klasy 7-8 oraz w kategoriach: poezja i proza. Tematyka w kategorii poezja była dowolna, natomiast w kategorii proza należało zredagować „Pamiętnik z czasów pandemii”. 

Z informacji pozyskanych od organizatora wiadomo, że do konkursu zostało zgłoszonych pięć opowiadań oraz jedenaście utworów poetyckich. Komisja zwracała uwagę na kompozycję tekstów, wyobraźnię i kreatywność. 

Zgodnie z regulaminem wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach, wśród których sukces odniosły uczennice z naszej szkoły: 

Klasa 7-8   

Proza: 

Wyróżnienie: Julia Wrzeszcz – kl. VII e  

Poezja: 

Olga Koralewicz – kl. VII d  

Naszym kreatywnym i zaangażowanym i autorkom składamy serdeczne gratulacje. 

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach. 

Angelika Śmigielska – Cygan 

Katarzyna Szylar – Łęczycka