OGŁOSZENIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Oświatowego od 23 stycznia 2015r.  legitymacje szkolne bez wpisanego numeru PESEL traktowane są jako nieważne i nie poświadczają uprawnień do ulgowych przejazdów.

W związku z tym zapraszamy wszystkich uczniów do sekretariatu szkoły w celu uzupełnienia wpisu numeru PESEL do legitymacji szkolnej.