Odpoczywam bezpiecznie – spotkanie z pracownikami KRUS

od

        Pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzą spotkanie z uczniami naszej szkoły zamieszkałymi na terenach wiejskich. Poniżej prezentujemy artykuł opracowany przez KRUS dotyczący bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu  serdecznie zaprasza wszystkie instytucje organizujące wypoczynek stacjonarny dla dzieci z powiatu wrocławskiego i oławskiego do współpracy w zakresie organizacji spotkań mających na celu przekazanie dzieciom wiedzy zakresu bhp.

Podczas wspólnie spędzonego czasu, uczestnicy dowiedzą się jak bezpiecznie spędzać czas wolny od szkoły, jakie zagrożenia występują w gospodarstwie rolnym oraz jak ich unikać podczas zabaw i przy pomocy dorosłym. Wszystkie te informacje zostaną przekazane w formie aktywnych i rozwijających zabaw, gier oraz pokazów multimedialnych. Dzieci otrzymają gazetki z łamigłówkami do rozwiązywania w wolnym czasie tak, aby po zabawach na świeżym powietrzu pogimnastykować także umysł.

Po spotkaniu, każde z nich będzie wiedziało jakich prac i czynności szczególnie niebezpiecznych  nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat, zgodnie ze znowelizowanym „Wykazem czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”. Do tych praca należą m.in.:

  1. Rozpalanie i obsługa pieców centralnego ogrzewania; obsługa parników i kotłów do gotowania.
  2. Obsługa maszyn do przygotowywania pasz – sieczkarni, śrutowników, gniotowników, mieszalników, rozdrabniaczy.
  3. Obróbka drewna przy użyciu pilarki tarczowej („krajzegi”, „cyrkularki”) oraz wykonywanie czynności pomocniczych: podawanie i odbieranie materiału, usuwanie trocin.
  4. Wszelkie prace przy użyciu pił łańcuchowych.
  5. Załadunek i rozładunek drewna, ścinanie drzew, ściąganie drzew zawieszonych.
  6. Obsługa dmuchaw, przenośników taśmowych i ślimakowych.
  7. Kierowanie ciągnikiem rolniczym i innymi maszynami samobieżnymi.
  8. Obsługa Kombajnów do zbioru zbóż, zielonek i okopowych, maszyn żniwnych, kosiarek rolniczych, pras do słomy i siana, kopaczek do zbioru roślin  okopowych..
  9. Opróżnianie zbiorników z nieczystościami płynnymi, wywóz gnojówki, gnojowicy i zawartości szamba.
  10. Prace wykonywane w dużym hałasie, niedostatecznym oświetleniu i w pomieszczeniach zapylonych pyłami pochodzenia roślinnego lub w zagrożeniu szkodliwymi czynnikami biologicznymi (roztocza, pasożyty zwierzęce, grzyby).

Pamiętajmy, że ferie to czas odpoczynku i regeneracji dla dzieci, a nie wzmożonych dla nich obowiązków. Zadbajmy o to, aby w atrakcyjny sposób spędziły czas, choćby poprzez uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach, a podczas zabawy na podwórku, sankach i łyżwach zawsze były w miejscu bezpiecznym i pod nadzorem osób dorosłych.

Sybilla Gancarek
specjalista
Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji
i Orzecznictwa Lekarskiego
KRUS Oddział Regionalny we Wrocławiu