Nauczyciele

Rok szkolny 2022/2023

Język polski:

 • Ewa Winnicka
 • Katarzyna Szylar-Łęczycka
 • Małgorzata Susłowicz
 • Aleksandra Ławrynowicz

Język angielski:

 • Monika Górniak
 • Anna Pluskota
 • Irena Wiśniewska

Język niemiecki:

 • Monika Górniak
 • Zofia Jankowska
 • Lucyna Dziubczyńska-Szram

Historia:

 • Joanna Kozińska-Nyckowska
 • Mateusz Pazgan

Wiedza o społeczeństwie:

 • Mateusz Pazgan

Matematyka:

 • Marta Czekałowska
 • Kinga Szumielewicz
 • Joanna Palińska
 • Małgorzata Czarnik

Przyroda:

 • Katarzyna Sowińska
 • Marta Czerwieniec

Biologia:

 • Lidia Reps

Geografia:

 • Katarzyna Sowińska

Fizyka:

 • Kinga Szumielewicz

Chemia:

 • Lidia Ściwiarska

Informatyka:

 • Olgierd Gosztowtt
 • Iwona Gidzińska

Technika/Plastyka

 • Elżbieta Drabo

Muzyka:

 • Paulina Buczkowska-Grzelka

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • Marzena Winter

Religia:

 • s. Maria Polak
 • Maria Mikulska

Etyka:

 • Zofia Jankowska

Doradztwo zawodowe:

 • Iwona Więcko

Wychowanie fizyczne:

 • Marta Czerwieniec
 • Adrian Czerwieniec
 • Michał Wojciechowski
 • Sylwia Wakuła

Edukacja wczesnoszkolna:

 • Aneta Grzeszczuk
 • Alicja Szram
 • Iwona Gidzińska
 • Alicja Łęgocka-Drab
 • Magdalena Kościelna
 • Renata Palińska
 • Iwona Szwabowska
 • Agnieszka Krzyżanowska
 • Dorota Andruszkiewicz

 Logopeda:

 • Ewa Czech – Chołuj
 • Joanna Dąbrowska
 • Małgorzata Łaś

Pedagog:

 • Iwona Więcko
 • Elżbieta Stencel

Psycholog:

 • Aleksandra Jaros- Łazarewicz
 • Grzegorz Makarski

Pedagog specjalny:

 • Zofia Wójcicka

Terapia pedagogiczna:

 • Marzena Winter
 • Joanna Dąbrowska
 • Renata Palińska

Rewalidacja:

 • Marzena Winter
 • Katarzyna Mikuła

Współorganizowanie procesu kształcenia dzieci niepełnosprawnych:

 • Iwona Szwabowska
 • Katarzyna Mikuła
 • Joanna Dąbrowska
 • Marzena Winter
 • Małgorzata Czarnik

Bibliotekarz:

 • Karolina Kubalka

Zajęcia świetlicowe:

 • Magdalena Benedikt
 • Natalia Womaszka
 • Zofia Jankowska
 • Małgorzata Kuras
 • Małgorzata Chwastyk

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

 • Marzena Winter
 • Zofia Jankowska

Wolontariat:

 • Anna Pluskota
 • Joanna Kozińska-Nyckowska