Nasze własne gry edukacyjne

Podczas zajęć dodatkowych uczniowie tworzyli własne gry edukacyjne. Wykorzystali do tego platformę LearningApps.

Uczniowie układali pytania do gry Milionerzy. Powstały testy dotyczące różnych przedmiotów szkolnych oraz zainteresowań uczniów.

Podczas zastępstw oraz fakultetów z matematyki uczniowie trenowali rachunek pamięciowy i powtarzali materiał z wykorzystaniem zasobów internetu i dostępnych aplikacji (Kahoot, Quizizz, Wordwall, LearningApps, Szalone liczby).

zapraszamy do galerii zdjęć

Joanna Palińska